De 1

Trygg hantering av dina personuppgifter

(GPDR) är en ny EU-förordning 

Hej!
Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina uppgifter. Därför tycker vi det är bra att den nya dataskyddsförordningen GDPR, som träder i kraft den 25 maj, gör det tydligare vilka rättigheter du har som kund, och vilka skyldigheter vi har som företag.

GDPR ersätter den gamla personuppgiftslagen (PUL). Mycket i den nya regleringen är samma som tidigare, men GDPR ställer högre krav på företagen och sätter fokus på de rättigheter du har som kund, bl.a. att du har rätt att begära information om behandlingen av dina personuppgifter och att du har rätt att kontakta oss för det fall du vill radera dina uppgifter från vår register.

Du är alltid välkommen att kontakta oss, göra förfrågningar kring dina personuppgifter samt se dina bokningar och annan information.

Vi vill vara öppna med hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter. Om du vill veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter hittar du vår personuppgiftspolicy här.

Genom att boka och beställa tjänster från vår företag godkänner du vår personuppgiftspolicy.

Vänliga hälsningar från Transport Cars Stockholm AB